Humberto Elizondo

Name Humberto Elizondo
Also Known As Humberto Elizondo Kaufman
Birthday 1947-07-19
Gender Male
IMDB Humberto Elizondo profile on IMDB
Place of Birth Mexico City, Distrito Federal, Mexico